ดาวน์โหลดฟรี
Email Swipe

หากคุณต้องการทำอีเมล์เทรนนิ่ง ผมได้จัดเตรียมอีเมลล์กว่า 18 อีเมล์ อาทิ welcome email, training emails, offer emails ไว้ให้คุณเรียบร้อย

สิ่งที่คุณต้องทำต่อจากนี้ คือ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด แล้วแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการของคุณเล็กน้อย จากนั้นเพิ่มเข้าไปในระบบ Email Marketing ของคุณ อย่าง ActiveCampaign ได้เลย

We respect your privacy. Your email address will never be shared or sold.

© 2024 by ACME Inc. Disclaimer

>