สวัสดีเพื่อน ๆ พี่ ๆ ผู้อ่านทุกท่านครับ มีสมาชิกในอีเมล์ลิสต์ของผมได้เขียนมาสอบถามว่า Automated Sale Funnel คืออะไร? นี้เป็นความผิดพลาดที่ผมมั่วแต่ทำเนื้อหาอื่น ๆ จนลืมอธิบายหลักการหรือความหมายของ ASF ...

Read More